Opvanglocaties - Gastouderbureau W-care
Hieronder vind u per plaats een overzicht van de door ons bemiddelde opvanglocaties, met een link naar het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Daar kunt u het inspectierapport, dat door de GGD is opgesteld, inzien.
Ook kunt u hier het laatst beschikbare inspectie rapport van Gastouderbureau W-care inzien: Inspectierapport gastouderbureau W-care jrl 11-05-2023
Bakkeveen
168276434, 204718600, 314141339,
Boornbergum
203002477,
De Knipe
478452615,
Drachten
110641887, 112833135, 124125335, 136695590, 150332968, 156376623, 162059747, 164837590, 167532820, 180883458, 182870182, 190532841, 203956230, 205230106, 209791202, 210852793, 213665967, 230587641, 246532403, 256760743, 268770992, 272195431, 298499289, 321267321, 335875725, 368235051, 406295803, 416986481, 643197163, 690298481, 884134593, 927453575, 997902930,
Drachtstercompagnie
286447897,
Eastermar
156105950,
Feanwalden
295475031,
Gorredijk
151296674, 160844708, 183047059, 205159321, 814537492,
Harlingen
213671438,
Hasselt
362283321,
Heerenveen
110919427, 137466559, 144486763, 170022687, 170721966, 177754308, 191917187, 192480923, 225330301, 256395585, 293512504, 299386089, 317765498, 322395392, 396200308, 612651976, 617645802,
Joure
104624449, 188176330,
Jubbega
241794705, 472841403,
Leeuwarden
152167997,
Lemmer
484333628,
Luxwoude
181082585,
Oldeberkoop
212469691,
Oranjewoud
156839222,
Oudehaske
287018970,
oudehaske
358058387,
Rohel
642308901,
Rottevalle
163830010, 163989230, 180811514, 281492608, 609015941, 870560682,
Rottum
100829211,
Ryptsjerk
724849506,
Siegerswoude
833100518,
Sintjohannesga
322833152,
Sneek
668917866,
Sonnega
441396094,
Tijnje
299882433, 323109068, 712944448,
Ureterp
126319108, 168394066, 210458525,
Wolvega
137889410, 231390063, 271173701, 516806798, 707746541, 708802989,
Zevenhuizen
201457982,